ผู้บริหาร คณะครู เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2566 เมื่อวันครู 16 มกราคม 2566 นางสาวสุรีรัตน์ ทรงดาวเรือง
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม

ผู้บริหาร คณะครู เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2566 เมื่อวันครู 16 มกราคม 2566 นางสาวสุรีรัตน์ ทรงดาวเรือง
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม

ผู้บริหาร คณะครู เข้ารับมอบเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น ประจำปี 2566 เมื่อวันครู 16 มกราคม 2566 นางสาวสุรีรัตน์ ทรงดาวเรือง
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม

ผู้บริหาร คณะครู ได้เข้าสวัสดีปีใหม่แก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวสุรีรัตน์ ทรงดาวเรือง
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม

โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม ได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับอำเภอ และระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2565 นางสาวสุรีรัตน์ ทรงดาวเรือง
โรงเรียนวัดดอนพัฒนาราม

ทั้งหมด 375 เรื่องหน้าแรก  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]
  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]
  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  หน้าสุดท้าย